No compiler is provided in this environment hatası ve çözümü

TR: Spring Boot ve STS tool kullanırken JDK kullanmalıyız JRE yerine. Çünkü biz hem derleme hem de run işlemleri yapıyoruz. Bu derlemeyi de biz Eclipse veya STS aracılığı ile yaptığımızda bunu onlar da bilmeli. Aşağıdaki adrese gidip JDK yı tanımlamalıyız.

Eclipse -> Window -> Preferences -> Java -> Execution Enviroments

EN: It means you use JRE instead of JDK

My setup consist of Eclipse Mars and Tomcat Server. Go to below adress and declare your jdk into STS as shown above screenshot

Eclipse -> Window -> Preferences -> Java -> Execution Enviroments