Gradle İyileştirmeleri

Android ile gelen gradle plugin ile derleme ve sonrasında farklı işler yapabiliyoruz. Öyle ki bu plugin de java ile yazıldığını söylersem ne kadar şey yapabileceğimizi daha iyi anlatmış olurum sanırım.

applicationVariants.all { variant ->
  variant.outputs.each { output ->
    output.outputFile = new File(
        output.outputFile.parent,
        output.outputFile.name.replace(".apk", "-${variant.versionCode}.apk"))
  }
}

Yukarıdaki kod derlenen apk’nın isminin sonuna Manifest’te yazılı olan versioncode’u çekip koyuyor.  Bu kodu ana modulün build.gradle içinde android { …. } içinde herhangi bir yere koyarsanız derlemeden sonra operasyon yapıp değiştirecektir.

Bir de derleme ve build süresini kısalmak için gradle’ı configure ettim. Bunun için de gradle.properties dosyasında değişiklik yapıyoruz.

Bunlar derleme süresini ve startup süresini kısaltıyor.

org.gradle.configureondemand=true
org.gradle.parallel=true
org.gradle.daemon=true