SimpleDateFormat kullanımı

Amacımız bize “25.05.2017 09:00” gibi gelen bir tarih string’ini doğru parse istediğimiz formatta çıktı alabilmek.

Sadece saat kısmı için : “09:00” gibi sadece tarih için “25:05:2017”

“2001-07-04 12:08:56” şeklinde U.S. Pacific Time time zone da gelen stringi alıp

12:08 PM  olarak veya 12 o’clock PM  bastırabiliriz.

2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT  => PDT pasifik daylight time demek.

Bu işler için 2 adım var 1. si gelen string için patterni bilip o pattern ile parse edip Date objesine aktarmak.

SimpleDateFormat inFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM.dd HH:mm:ss");
Date date = inFormat.parse("");

Wed, Jul 4, ’01 olarak dışarı aktarmak istersek ise aşağıdaki kodu kullanırız

SimpleDateFormat timeOutputFormat = new SimpleDateFormat("EEE, MMM d, ''yy");
String timeString = timeOutputFormat.format(date);

Tarih ve saat patternleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz

Letter Date or Time Component Presentation Examples
G Era designator Text AD
y Year Year 1996; 96
M Month in year Month July; Jul; 07
w Week in year Number 27
W Week in month Number 2
D Day in year Number 189
d Day in month Number 10
F Day of week in month Number 2
E Day in week Text Tuesday; Tue
a Am/pm marker Text PM
H Hour in day (0-23) Number 0
k Hour in day (1-24) Number 24
K Hour in am/pm (0-11) Number 0
h Hour in am/pm (1-12) Number 12
m Minute in hour Number 30
s Second in minute Number 55
S Millisecond Number 978
z Time zone General time zone Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00
Z Time zone RFC 822 time zone -0800