Tag: Android Studio

Gradle İyileştirmeleri

Android ile gelen gradle plugin ile derleme ve sonrasında farklı işler yapabiliyoruz. Öyle ki bu plugin de java ile yazıldığını söylersem ne kadar şey yapabileceğimizi daha iyi anlatmış olurum sanırım. applicationVariants.all { variant -> variant.outputs.each { output -> output.outputFile = new File( output.outputFile.parent, output.outputFile.name.replace(“.apk”, “-${variant.versionCode}.apk”)) } } Yukarıdaki kod derlenen apk’nın isminin sonuna Manifest’te yazılı… Read more »

app:transformClassesWithDexForDebug solution

I have faced below problem Error:Execution failed for task ‘:app:transformClassesWithDexForDebug’. > com.android.build.api.transform.TransformException: java.lang.RuntimeException: com.android.ide.common.process.ProcessException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.android.ide.common.process.ProcessException: Error while executing java process with main class com.android.dx.command.Main with arguments {–dex –force-jumbo –num-threads=4 –multi-dex –output C:\Users\dtyunlu\AndroidStudioProjects\iris-mobil-android\app\build\intermediates\transforms\dex\debug\folders\1000\5\slice_2 C:\Users\dtyunlu\AndroidStudioProjects\iris-mobil-android\app\build\intermediates\transforms\instantRunSlicer\debug\folders\1\5\slice_2} Although, tried the solutions from here : https://stackoverflow.com/questions/33915955/android-studio-transformexception-errorexecution-failed-for-task-apptransf didn’t solve my problem. So I have deleted this part from my gradle: dexOptions… Read more »