Tag: Java

Spring Boot Referans dökümünanını Türkçe’ye çeviriyorum

Bu dökümanı https://www.gitbook.com adresinde yayınlayacağım. Bildiğiniz gibi git’in çoğu ürünü çıktı. Github’da kodlarımızı tutup versiyonluyoruz.  https://gitter.im/ ile konuşuyoruz. Gitbook’da kitap yazma veya döküman yayınlamak için bize altyapı sunuyor. Şimdilik şu adreste kitap : https://www.gitbook.com/book/gosmik/spring-boot-turkce/details Şekil olarak düzeltmeyi devam ederken tamamlamış olacağım.

Scanner Kullanımı ve bir trick

Merhabalar, Javada Scanner kütüphanesi ile komut satırından yapılan girdileri okuyabiliriz ve diğer girişleri de bekleyebiliriz. Bu basit bir konu ancak bir trickten bahsedeceğim. O da scanner’ın bize vermiş olduğu methodlardan biri olan nextline() input üzerinde bir satır ileri giderken nextInt() ve nextDouble() ilerlemiyor. import java.util.Scanner; public class Solution { public static void main(String[] args) {… Read more »

SimpleDateFormat kullanımı

Amacımız bize “25.05.2017 09:00” gibi gelen bir tarih string’ini doğru parse istediğimiz formatta çıktı alabilmek. Sadece saat kısmı için : “09:00” gibi sadece tarih için “25:05:2017” “2001-07-04 12:08:56” şeklinde U.S. Pacific Time time zone da gelen stringi alıp 12:08 PM  olarak veya 12 o’clock PM  bastırabiliriz. 2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT  => PDT pasifik daylight time… Read more »

Export Executable Spring Project with Maven

These following points are important while I was developing rest apis with Spring Java on windows 7 Enviroment 1. netstat -nao | find “8080” to find the process which process use 8080 port(http) 2. taskkill /pid 1396 /f command to kill that particular process 3. maven-compiler-plugin 4. echo “$USER” or “whoami” curl -H “Accept: application/xml” -H “Content-Type: application/xml”… Read more »