Tag: Spring

Spring Boot Referans dökümünanını Türkçe’ye çeviriyorum

Bu dökümanı https://www.gitbook.com adresinde yayınlayacağım. Bildiğiniz gibi git’in çoğu ürünü çıktı. Github’da kodlarımızı tutup versiyonluyoruz.  https://gitter.im/ ile konuşuyoruz. Gitbook’da kitap yazma veya döküman yayınlamak için bize altyapı sunuyor. Şimdilik şu adreste kitap : https://www.gitbook.com/book/gosmik/spring-boot-turkce/details Şekil olarak düzeltmeyi devam ederken tamamlamış olacağım.

No compiler is provided in this environment hatası ve çözümü

TR: Spring Boot ve STS tool kullanırken JDK kullanmalıyız JRE yerine. Çünkü biz hem derleme hem de run işlemleri yapıyoruz. Bu derlemeyi de biz Eclipse veya STS aracılığı ile yaptığımızda bunu onlar da bilmeli. Aşağıdaki adrese gidip JDK yı tanımlamalıyız. Eclipse -> Window -> Preferences -> Java -> Execution Enviroments EN: It means you use… Read more »

Export Executable Spring Project with Maven

These following points are important while I was developing rest apis with Spring Java on windows 7 Enviroment 1. netstat -nao | find “8080” to find the process which process use 8080 port(http) 2. taskkill /pid 1396 /f command to kill that particular process 3. maven-compiler-plugin 4. echo “$USER” or “whoami” curl -H “Accept: application/xml” -H “Content-Type: application/xml”… Read more »